HARDOX 450 - 500

HARDOX 450 - 500

    HARDOX 450 - 500

    MSP: HD450/500
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 125
  • Độ dày: 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm,> 5 mm

Tấm hardox 400-450-500

F
Facebook chat